Tiráž

Informační povinnost dle §5 E-Commerce Zákoníku, §14 Zákoníku o podnikání, §63 Nařízení živnosti a povinnost zveřejňování dle §25 Zákonu o mediích

Nannerl GmbH & Co KG

Gewerbestraße 7
5102 Anthering
Telefon 0662-661046-0
Fax 0662-661046-899
email info@nannerl.at

Předmět podnikání: zpracování, vypracování, balení, plnění potravin, výrobce sektu a lihovin vč. octa, esencí

IČO: ATU64274500
Číslo rejstříku: 312848x
Soud firemního rejstříku: Salzburg
Sídlo firmy: 5102 Anthering

Členem: Hospodářské komory Salzburg
Profesní právo: případné speciální profesně právní předpisy naleznete na webové stránce odborné skupiny resp. na Rechtsinformationssystem des Bundes (Spolkový systém právní informovativnosti)
Dozorčí úřad/Živnostenský úřad: Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung

Všeobecně obchodní podmínky: všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.

Osobně ručící společník (komplementář) spol.s.r.o. & Co. KS

Viveria GmbH ( 100% )
Gewerbestraße 7
5102 Anthering
Číslo rejstříku: FN 302069
Soud firemního rejstříku: Salzburg

Údaje k on-line způsobu řešení sporů: Spotřebitelé mají možnost, směrovat stížnosti na on-line platformu Evropské unie pro způsob řešení sporů: http://ec.europa.eu/odr. Možné stížnosti lze také směrovat na shora uvedenou emailovou adresu.

Vyloučení ručení

Toto vyloučení ručení musí být považováno za část internetové nabídky, ze které bylo odkazováno na tuto webovou stránku. Jestliže by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly nebo již neměly odpovídat nebo neúplně odpovídají platnému právu, zůstávají zbylé části dokumentu od toho ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny.

Ručení za obsahy těchto webových stránek

Obsahy našich stránek byly vytvořeny s největší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktualitu obsahů však nepřebíráme žádnou záruku. Jako poskytovatel služeb jsme dle § 7 Odst.1 Telekomunikačního zákonu odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Dle §§ 8 do 10 Telekomunikačního zákonu nejsme však jako poskytovatele služeb povinní, dohlížet na sdílené nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které by poukazovaly na protizákonnou činnost. Povinnosti k odstranění nebo zablokování používání informacích dle všeobecných zákonů zůstávají tímto nedotčené. Příslušné ručení je ale možné nejdříve od okamžiku vědomosti o konkrétním porušení práva. Při obeznámení případných porušení práv tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Ručení za odkazy na webových stránkách Třetích

Naše nabídka obsahuje odkazy k externím webovým stránkám Třetích, na jejichž obsahy nemáme vliv. Proto nemůžeme přebrat pro tyto cizí obsahy ani žádnou záruku. Za obsahy odkázaných stránek je vždy odpovědný každý příslušný poskytovatel nebo operátor stránek. Odkázané stránky byly v okamžiku spojování přezkoumány na možné porušování práv. V okamžiku spojování nebyly nalezeny žádné protiprávní obsahy. Permanentní obsahové kontroly odkazovaných stránek však nejsou bez konkrétních indicií porušení práv přijatelné. Jakmile nám budou známá porušení práv, budou takovéto odkazy neprodleně odstraněny.

Autorská práva

Operátoři této webové stránky se snaží, neustále respektovat autorská práva druhých resp. sáhnout po samotně vytvořených jakož i bezlicenčních tvorbách. Bočním operátorem vyhotovené obsahy a tvorby na této webové stránce podléhají autorskému právu. Příspěvky Třetích jsou jako takové označené. Kopírování, zpracování a šíření a jakýkoli způsob znehodnocení mimo hranice autorských práv musí být písemně schválené dotyčným autorem resp. vyhotovitelem. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze k osobním, nikoli komerčním potřebám.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Klademe velký důraz na ochranu Vašich dat. Abychom Vás mohli v plném rozsahu informovat o využívání osobních údajů, žádáme Vás, aby jste vzali na vědomí následující upozornění o ochraně osobních dat.

Osobní údaje

Využití naší webové stránky probíhá standardně bez uvedení osobních dat. Pokud na našich stránkách budou shromažďovány osobní data (například jméno, adresa nebo emailové adresy), proběhne to, pokud možno, vždy na dobrovolné úrovni. Tyto údaje nebudou předávány Třetím.

Cookies

Tato webová stránka nepoužívá.

Výběr dar s WP-SlimStat

Pro zlepšování kvality těchto stránek a ke kontrole dosahu budou data shromažďována a zpracovávána k vyhotovení statistik.
Neukládána bude Vaše IP-adresa. Tato je v momentě shromažďování anonymizována. Přiřazení statistických dat k jedné osobě proto není možné. Shromážděné údaje nejsou předávány Třetím nýbrž uloženy a zpracovány výhradně na našem webovém serveru. Shromážděné údaje nejsou slučovány s jinými zdroji dat.

K vyhotovení statistik jsou následující data vybírána a zpracována:

• Doménové jméno serveru
• Adresa stránek, které poptáváte (URL)
• Jméno prohlížeče a jeho verze
• Datum s časem Vaší návštěvy
• Operační systém Vašeho počítače, smartphonu nebo tabletu
• Vámi používaný jazyk
• Rozlišení obrazovky Vašeho počítače, smartphonu nebo tabletu
• Jméno webové stránky, která na tuto stránku odkazuje a přes kterou jste tuto stránku našli
• Vámi rozkliknuté odkazy
• Dobra trvání vaší návštěvy na této webové stránce

K výběru a vyhodnocení dat je používán WP-SlimStat.

Prohlášení o ochraně osobních dat pro Google Maps

Tato webová stránka využívá Google Maps pro zobrazení informací map. Při užívání Google Maps jsou Googlem také shromažďovány, zpracovány a užívány data o užívání funkcí Maps návštěvníkem webových stránek. Bližší informace o zpracování dat Googlem můžete získat z upozornění o ochraně osobních údajů Googlu na https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Tam můžete v centru pro ochranu osobních údajů také změnit Vaše nastavení tak, že budete moci spravovat a chránit Vaše údaje.